Besk Bakgrund


Samarbete mellan seniorföreningarna
 

De regionala seniorföreningarna är självständiga enheter, som bedriver lokal seniorverksamhet. För att byta erfarenheter och ha nytta av varandras arbete,
finns en nationell Samverkansgrupp. Det stärker både det lokala arbetet och hur vi agerar i gemensamma frågor. Vid årsmötet är två representanter från varje region inbjudna. Verkställande utskottet består av fem ledamöter som utses av årsmötet.

Elsbeth Nilsson, Margaretha Aronson, Nils-Harald Forssell, 
Gun-Britt Sääf, Gunnar Henriksson

Kontaktinformation Samverkansgruppens VU:

Gunnar Henriksson, Region Stockholm och Region ÖstraSörmland/Gotland, sammankallande
tel: 08-731 93 46   email: gunnar.h37@bredband.net 

Margaretha Aronson, Region Öst
tel: 013 15 44 47  email: margaretha.aronson@hotmail.se

Nils-Harald Forssell, Region Göteborg
tel:073 943 31 21    email: nils-harald@swipnet.se 

Elsbeth Nilsson, Region Sydväst
tel: 0462111535  email: elsbeth.stig.nilsson@comhem.se

Gun-Britt Sääf, Region SjuHall
tel: 0703 39 92 22  email: gb.saaf@telia.com