Besk Bakgrund

Har du frågor om pensionärsmedlemskapet i Unionen,
om t ex adressändring, utträde, avgifter,
kontakta Unionen direkt - 
e-post: medlemsregistret@unionen.se
eller telefon: 0770-870 870

 

Kontaktinformation för de lokala föreningarna hittar du här under Regionföreningar 
 

Finns det ingen verksamhet i din region, kan vi hjälpa till att komma igång, om det finns intresserade pensionärsmedlemmar.
 

e-post: info@unionenseniorer.se