Besk Bakgrund


         Välkommen till Unionen Seniorer


Unionen har ca 63 000 pensionärsmedlemmar. Inom de flesta av Unionens
18 regioner finns aktiva seniorföreningar. Kultur, friskvård, resor, samhällsfrågor
och framförallt gemenskap är grunden för vår verksamhet.

 

När du går i pension rekommenderar vi att du stannar kvar i Unionen
som pensionärsmedlem. Mer om detta kan du läsa under Medlemskap.

 

Omställningen från ett aktivt yrkesliv till ett fritt seniorliv är en av de större förändringarna i livet. En del av identiteten ändras "över en natt".

 

Hur man väljer att forma sitt nya liv är ju högst personligt, men när vardagen
kommer är det berikande att kunna välja gemenskap och trevliga aktiviteter.

De regionala föreningarna arbetar för den nära personliga kontakten med
våra medlemmar.