Besk Bakgrund


 


Välkommen till Unionen Seniorer!


Unionen har ca 67 000 pensionärsmedlemmar. Inom många av Unionens regioner finns aktiva seniorföreningar. 

Kultur, friskvård, resor, samhällsfrågor och framförallt gemenskap är grunden för vår verksamhet.

När du går i pension rekommenderar vi att du stannar kvar i Unionen som pensionärsmedlem
Mer om detta kan du läsa under Medlemskap.


Omställningen från ett aktivt yrkesliv till ett fritt seniorliv är en av de större förändringarna i livet. En del av identiteten ändras "över en natt".

Hur man väljer att forma sitt nya liv är ju högst personligt, men när vardagen kommer är det berikande att kunna välja gemenskap och trevliga aktiviteter. De regionala föreningarna arbetar för den nära personliga kontakten med våra medlemmar.

Regionföreningar
 

För mer information kontakta din lokala seniorförening.