Besk Bakgrund

Har du frågor om pensionärsmedlemskapet i Unionen,

t ex om att gå i pension, avgifter, utträde? 


Kontakta förbundet på e-post: kontakt@unionen.se
eller telefon: 0770-870 870


Behöver du uppdatera dina adressuppgifter i medlemsregistret?
Logga in med BankID på https://www.unionen.se/logga-in

Kontakt om seniorverksamheterna 
e-post: info@unionenseniorer.se