Besk Bakgrund


Samarbete mellan seniorföreningarna
 

Seniorföreningarna är självständiga enheter, som bedriver lokal programverksamhet.

Den nationella Samverkansgruppen har en årlig konferens för möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det stärker det lokala arbetet och hur vi agerar i gemensamma frågor. Vid årsmötet är två representanter från varje region inbjudna. Verkställande utskottet som består av fem ledamöter som utses av årsmötet.

Kontaktinformation Samverkansgruppens VU:

Gunnar Henriksson, Region Stockholm och
Region Östra Sörmland/Gotland, sammankallande
tel: 08-731 93 46   email: gunnar.h37@bredband.net 

Margaretha Aronson, Region Öst
tel: 013 15 44 47  email: margaretha.aronson@hotmail.se

Nils-Harald Forssell, Region Göteborg
tel:073 943 31 21    email: nils-harald@swipnet.se 

Elsbeth Nilsson, Region Sydväst
tel: 0462111535  email: elsbeth.stig.nilsson@comhem.se

Gun-Britt Sääf, Region SjuHall
tel: 0703 39 92 22  email: gb.saaf@telia.com