Besk Bakgrund

Unionen Seniorer SamverkanSeniorföreningarna är självständiga enheter, som bedriver lokal programverksamhet.

Den nationella Samverkansgruppen har en årlig konferens för möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det stärker det lokala arbetet och hur vi agerar i gemensamma frågor.

Vid årsmötet är två representanter från varje region inbjudna. Verkställande utskottet består av fem ledamöter som utses av årsmötet.

Kontaktinformation Verkställande utskott:

Gunnar Henriksson, Region Östra Sörmland/Gotland, sammankallande
tel:
070- 331 66 26     email: gunnar.h37@bredband.net 

Nils-Harald Forssell, Region Göteborg
tel:073 943 31 21    email: nils-harald@swipnet.se

Gunnel Larsson, Region Stockholm
tel: 0707 55 25 90   email: gunnellarsson7@gmail.com

Elsbeth Nilsson, Region Sydväst
tel: 0462111535    email: elsbeth.stig.nilsson@comhem.se

Gun-Britt Sääf, Region SjuHall
tel: 0703 39 92 22    email: gb.saaf@telia.com