Besk Bakgrund

Unionen Seniorer SamverkanSeniorföreningarna är självständiga enheter, som bedriver lokal programverksamhet.

Den nationella Samverkansgruppen har en årlig konferens för möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det stärker det lokala arbetet och hur vi agerar i gemensamma frågor.

Vid årsmötet är två representanter från varje region inbjudna. Verkställande utskottet består av fem ledamöter som utses av årsmötet.


Kontaktinformation

Gunnar Henriksson, Region Östra Sörmland/Gotland, sammankallande
email: info@unionenseniorer.se