Besk Bakgrund

Uppland

Seniorer i Uppland ingår i Seniorer i Stockholm.

www.unionenseniorsthlm.se

Vi planerar att starta en seniorverksamhet i Uppland. 
 
Penionärsmedlemmar i Unionen som bor i region Uppland och som är intresserade av att vara med i en nystartad verksamhet, är välkomna att ta kontakt med någon av nedanstående kontaktpersoner.

Marietta Delgado,   e-post:  delgado.marietta@gmail.com
Hans Nordgren,      e-post:  hans.nordgren@rospigg.se
Eric Bolander,         e-post:  eric.bolander@telia.com