Besk Bakgrund

Uppland

Seniorer i Uppland ingår i Seniorer i Stockholm.

www.unionenseniorsthlm.se

Vi planerar att starta en seniorverksamhet i Uppland. 
 
Penionärsmedlemmar i Unionen som bor i region Uppland och som är intresserade av att vara med i en nystartad verksamhet, är välkomna att ta kontakt med någon av nedanstående kontaktpersoner.

Marietta Delgado e-post: delgado.marietta@gmail.com
Hans Nordgren e-post: hans.nordgren@rospigg.se
Eric Bolander e-post: eric.bolander@telia.com