Besk Bakgrund

Sydväst

Helsingborg

Kontaktinformation

OBS! Nytt Bankgiro 5016-7105

Mats Rydén ordförande 
Tel 0736-28 55 79 
epost: mats.ryden@yahoo.com
 

Lars Nilsson, kassör
0703-87 28 04
familjen.nilsson.bjuv@telia.com
 
Christel Johansson, sekreterare
Tel 0708-36 72 52
epost: christel.s.johansson@telia.com

Programinformation 2019
 

Eslöv-Lund

Kontaktinformation

Elsbeth Nilsson, ordförande

Tel 046-211 15 35  mobil  076-866 33 46
epost: elsbeth.stig.nilsson@comhem.se
 

Kerstin Lindgren, sekreterare
Tel 040-48 21 78
epost: lindgrenkerstin48@gmail.com
 

Programinformation 2019

Malmö

Kontaktinformation

Bibbi Åklundh, ordförande

Tel: 076-006 31 21

bibbiaklundh@gmail.com
 

Christin Törnquist, sekreterare

Tel: 0706 66 90 99
christin.tornquist@gmail.com

Programinformation 2019

Halmstad

K G Johansson, ordförande
Tel: 035-321 91, mobil 073-825 81 78