Besk Bakgrund

Skaraborg/Väst

Kontaktinformation

 Skaraborg 


Kurt Gren, ordförande
Tel. 070 566 57 97
kurt.gren@live.se

Ingrid Andersson, v ordförande
Tel. 070 843 51 07
hyggesv5@yahoo.se

Gunilla Åberg, sekreterare
Tel 072 737 74 66


Väst
 

Bengt-Åke Ståhl, ordförande
Tel 0521-420 27 eller 0703-66 93 50 bengtakestahl@hotmail.com

 

Sten Höglund, kassör

Tel: 0522 - 215 96  eller  070-633 09 44

hoglundsten@hotmail.com

Monica Bengtsson, sekreterare

Tel: 070-693 92 89

monica@hemma.ws

Program 2018 Väst