Besk Bakgrund

Skaraborg/Väst

Kontaktinformation

 Skaraborg 


Kurt Gren, ordförande
Tel. 070 566 57 97
kurt.gren@live.se

Ingrid Andersson, v ordförande
Tel. 070 843 51 07
hyggesv5@yahoo.se

Gunilla Åberg, sekreterare
Tel 072 737 74 66


Väst

Bengt-Åke Ståhl, ordförande
Tel: 070-366 93 50
bengtakestahl@hotmail.com

Stefan Boberg, vice ordförande
Tel: 070-682 32 04
dansbolaget@hotmail.com
 
Sten Höglund, kassör
Tel: 0522 - 215 96  eller  070-633 09 44
hoglundsten@hotmail.com
 
Monica Bengtsson, sekreterare
Tel: 070-693 92 89
monica@hemma.wsProgram 2019
 

Skaraborg / Väst startar snart en egen hemsida med programinformation.
www.skaravast.se

kommer inom kort!