Besk Bakgrund

Skaraborg/Väst

Kontaktinformation

 Skaraborg 


Björn Arlenborg, ordförande
Tel. 0760 442156
e-post: bjorn.arlenborg@gmail.com

Anders Petersson, vice ordförande
Tel. 070 728 07 82
e-post: anderspetersson48@hotmail.com

Ingrid Andersson, sekr.
Tel. 070 843 51 07
e-post: hyggesv5@yahoo.se


Väst

Stefan Boberg, ordförande
Tel: 070-682 32 04
dansbolaget@hotmail.com
 
Sten Höglund, kassör
Tel: 070-633 09 44
hoglundsten@hotmail.com
 
Monica Bengtsson, sekreterare
Tel: 070-693 92 89
monica@hemma.ws