Besk Bakgrund

Göteborg
 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på telefon
031-701 28 42 

Du kan också kontakta oss via e-post:
pensionarsforeningen.goteborg@unionen.se
 
Vår årsavgift i Göteborg är 125 kr.
OBS! Du måste ha betalt den centrala avgiften på 100 kr för att få vara med i vår lokala regionsförening.

Expeditionstider: 
 
Våren
Måndagar o torsdagar kl 10.00 – 12.00  
vecka 3 - 18
Fr o m. vecka 19 enbart måndagar.
                                      
Sommarstängt  vecka 23-33
 
Hösten
Måndagar o torsdagar kl 10.00 - 12.00 vecka 34 - 45
Fr o m vecka 46 enbart måndagar
Julstängt vecka 50 t o m vecka 2.

 

Programinformation 2021