Besk Bakgrund

Göteborg
 

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på telefon
0730503992
Du kan också kontakta oss via e-post:
unionenspensgbg@hotmail.com
 
Vår årsavgift i Göteborg är 125 kr.
OBS! Du måste ha betalt den centrala avgiften på 100 kr för att få vara med i vår lokala regionsförening.

Telefontider: 
Våren
Måndagar o torsdagar kl 10.00 – 12.00  
                                     
Sommarstängt  vecka 23-33
 
Hösten
Måndagar o torsdagar kl 10.00 - 12.00 vecka 34 - 45
Fr o m vecka 46 enbart måndagar
Julstängt vecka 50 t o m vecka 2.

Programinformation 2022