Besk Bakgrund

Gävleborg - Gävle

Kontaktinformation

Christer Rönn, ordförande

Tel: 026 195925

Email: soch7@telia.com 

Bo Rossander, sekreterare

Tel: 0707534751
bocabero@gmail.com


Ingastina Persson, kassör
Tel: 026 652354

Email: ninna.persson@bredband.net

Programinformation Gävle 2021

Gävleborg - Sandviken

Unionen Veteranerna i Sandviken

Kontaktinformation

Carl-Axel Pettersson, ordförande
Tel: 026-251728
Email: carl-axel.pettersson@sandviken.se

Anders Öhrman, kassör
Tel: 070-2447740
Email: anders.ohrman@gmail.com

Inger Hammarberg, sekreterare
Tel: 070-6314984
Email:  inger_hammarberg@hotmail.com 

 

Information nya medlemmar

Programinformation Sandviken

Egen hemsida