Besk Bakgrund

Gävleborg - Gävle

Kontaktinformation

Christer Rönn, ordförande

Tel: 026 195925

Email: soch7@telia.com 

Bo Rossander, sekreterare

Tel: 0707534751
bocabero@gmail.com


Ingastina Persson, kassör
Tel: 026 652354
Email: ninna.persson@bredband.netPrograminformation Gävle 2020

Gävleborg - Sandviken

Unionen Veteranerna i Sandviken

Kontaktinformation

Carl-Axel Pettersson, ordförande
Tel: 026-251728
Email: carl-axel.pettersson@sandviken.se

Gun-Marie Friberg, sekreterare
Tel: 073-8008829
Email:  gmfrib@gmail.com 

Ronny Lundberg, kassör
Tel: 026-255614
Email:  rolund@hos.sandnet.se
 

Informations till nya pensionärs-medlemmar i Unionen SandvikenPrograminformation Sandviken

Egen hemsida