Besk Bakgrund

Dalarna

Kontaktinformation

Mats Edlund, ordförande
tel. 023-24 444 alt. 070-607 32 39
mail: mats.edlund.falun@telia.com

Berith Löfblom, sekreterare

tel. 070-39 38 152
mail : berithlofblom@hotmail.com

(Borlänge)Programinformation

Egen hemsida