Besk Bakgrund

Öst Norrköping


Medlemmar i Linköping hänvisas att ta kontakt med Norrköpings-föreningen.

Kontaktinformation

Norrköping

Ove Nilson, ordförande
070-6084098

Olov Nilsson, vice ordförande
076-8263487

e-mail:
unionenseniorer.regionost@gmail.com


Programinformation 2021