Besk Bakgrund

Region Öst

Kontaktinformation

Olov Nilsson, ordförande
076-8263487

Kerstin LindgrenOlsson, vice ordförande
070-5174982 

e-mail:
unionenseniorer.regionost@gmail.com


Programinformation 2023