Besk Bakgrund

Region Öst

Kontaktinformation


Kerstin LindgrenOlsson, ordförande
Tel.: 070-5174982
e-post: kerstin.lindgren@junis.se

Thomas Löfgren, kassör, medlemsansvarig
Tel.: 076-3166160
e-post: thomas.lofgren52@gmail.com


Program