Besk Bakgrund

Ö Sörmland/Gotland

Seniorer i Ö Sörmland/Gotland
ingår i Seniorer i Stockholm.

www.unionenseniorsthlm.se


Nyköping

Kontaktinformation

Kontaktperson Göran Yngerlöv
Tel 070 604 40 15
goran.yngerlov5@gmail.com
 


Södertälje

Kontaktinformation

Kontaktperson Carina Bill 
Tel.: 070-5896718
carina.e.bill@gmail.com

Program Nyköping
Hösten 2022