Besk Bakgrund

Pensionärsmedlemskap i Unionen

När du fyller 65 år får du en inbjudan från Unionen att vara kvar som pensionärsmedlem i förbundet.  Om du går i pension före eller efter 65 års ålder, måste du själv meddela Unionen när du går i pension.
 

Behåll sitt medlemskap
när du går i pension:

 • Tidningen Kollega fortsätter att komma i brevlådan och håller dig informerad om aktuella frågor.
 • Har du försäkringar genom Unionen, kan vissa av dessa behållas till förmånliga villkor.
 • Som pensionärsmedlem kan du också ha nytta av rabatter på försäkringar, resor, prenumerationer m.m.
  Läs mer på Unionens hemsida unionen.se
 • Gå med i en regional senior-förening som anordnar program.  

För medlemskap i regional seniorförening måste du vara pensionärsmedlem i Unionen.

Medlemskap i regional seniorförening

I de flesta av våra regioner finns lokala seniorföreningar som anordnar program för sina medlemmar. Läs mer under Regionföreningar
 

Vad kostar det? 

 • Pensionärsmedlemskap i Unionen kostar 100 kr/år. 
 • Som pensionärsmedlem kan man välja att gå med i en regional seniorföreningen som har programverksamhet.
  Det kostar mellan
   50 -125 kr per år beroende på hur stor den lokala verksamheten är. 
Obs: Det är årsavgifter!

För att följa personuppgiftslagen, GDPR, behöver Unionen ditt godkännande till att seniorföre-ningen får ta del av dina uppgifter och kunna skicka information direkt
till dig.

Samtyckesblankett (pdf nedan)
Fyll i, skriv ut och skriv under.
Skicka den sedan med post till
ditt regionkontor som du tillhör som medlem. www.unionen.se/kontor