Besk Bakgrund

Pensionärsmedlemskap i Unionen

När du fyller 65 år får du en inbjudan från Unionen att vara kvar som pensionärs-medlem i förbundet.  Om du går i pension före eller efter 65 års ålder, måste du själv meddela Unionen när du går i pension. Kontakta Unionen med epost medlemsregistret@unionen.se
eller telefon 0770-870 870.

 

Att behålla sitt medlemskap har många fördelar:

  • Tidningen Kollega fortsätter att komma i brevlådan och håller dig informerad om aktuella frågor.
  • Har du försäkringar genom Unionen, kan vissa av dessa behållas till förmånliga villkor.
  • Som pensionärsmedlem kan du också ha nytta av rabatter på försäkringar, resor, prenumerationer m.m. Läs mer på Unionens hemsida unionen.se

Medlemskap i regional seniorförening

I de flesta av våra regioner finns lokala seniorföreningar som anordnar program för sina medlemmar. Läs mer under Regionföreningar.

 

Vad kostar det att vara medlem när man är pensionär? 

  • Pensionärsmedlemskap i Unionen kostar 100 kr/år. (Obs per år!)
  • Som pensionärsmedlem kan man välja att gå med i en regional seniorföreningen som har programverksamhet.
    Det kostar mellan
     50 -125 kr per år beroende på hur stor den lokala verksamheten är. 

För medlemskap i regional seniorförening krävs att du är pensionärsmedlem i Unionen.